1. DAJE MLIJEKO
2. POKAZUJE KOLIKO JE SATI
3. IMA GA SVAKA KUĆA
4. NAJZDRAVIJE PIĆE
5. PADA KIŠA IZ NJEGA