1. 100 CENTIMETARA JE JEDAN
2. ŠTITE RUKE OD HLADNOĆE
3. BOJA LIMUNA ILI BANANE
4. SPRAVA NA IGRALIŠTU ZA SPUŠTANJE
5. SREDSTVO ZA PRANJE KOSE