1. SVAKI LONAC IMA SVOJ...
2. DODAJEŠ KAD ŽELIŠ SLAĐE JELO
3. DOBAR, BOLJI ...
4. POKAZUJE AUTIMA KADA SMIJU KRENUTI
5. KUĆNI LJUBIMAC KOJI MIJAUČE