1. VOZILO KOJE SE VOZI NA SELU
2. PLESAČICA BALETA
3. ŽUTO,KISELO VOĆE
4. NAKIT KOJI SE NOSI OKO VRATA
5. NOSE IH LJUDI KOJI SLABIJE VIDE