1. PIĆE S MJEHURIĆIMA JE..
2. POTREBAN JE ZA SKOK IZ AVIONA
3. IMA 24 SATA
4. RIBE PLIVAJU POMOĆU NJIH
5. NOSIŠ JU PO KIŠI