1. JEDAN SAT IMA 60
2. DUGAČKA I TANKA TJESTENINA
3. NAZIV ZA SLONOV NOS
4. NEKI STARIJI LJUDI HODAJU POMOĆU NJEGA
5. NA NJEMU SE KUHA, ELEKTRIČNI ILI PLINSKI