1. SUPROTNO OD DEBELO
2. NA NJEMU SJEDIŠ
3. EKIPNI SPORT U BAZENU, LOPTA I GOL
4. UMANJENICA OD RIJEČI CVIJET
5. NAKIT KOJI SE NOSI NA PRSTU