1. DUGIH, KRATKIH ILI BEZ RUKAVA
2. NAKIT KOJI SE NOSI NA PRSTU
3. BOL U GLAVI
4. OSOBA KOJA DONOSI POŠTU
5. UMANJENICA OD RIJEČI KOŠARA