1. ORGAN VIDA
2. SUPROTNO OD MALO
3. GODIŠNJE DOBA KOJE POČINJE U RUJNU
4. BOJA MEDALJE ZA POBJEDNIKA
5. MAČKA MIJAUČE, A PAS